KVKK Aydınlatma

İlgili kişi (veri sahibi) olarak 6698 sayılı KVK Kanunun 13. maddesi ile 10.03.2018 tarih ve 30356 sayılı “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” hükümleri uyarınca, aynı kanunun 11. maddesinde belirtilen ve aşağıda 9 madde halinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi yazılı olarak şirket merkezimize “Fulya Mahallesi Mevlüt Pehlivan Sk. NO:20 D:3 MECİDİYEKÖY - İSTANBUL” veya şirketimize ait “[email protected]” kayıtlı elektronik posta adresimize gönderebilirsiniz.

Başvurunuzda;

● Ad, soyadı ve başvuru yazılı ise imza,
● Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
● Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
● Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
● Talep konusu,
bilgilerinin bulunması yukarıda belirtilen tebliğin 5/2. maddesi gereğince zorunlu olup bu bilgilerden bir veya birkaçını içermeyen başvurular mevzuat gereği maalesef işleme alınamamaktadır.

KVK Kanunun 11. maddesi kapsamında iletebileceğiniz talepler şunlardır:

1. Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenebilirsiniz
2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep edebilirsiniz
3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenebilirsiniz
4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenebilirsiniz
5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteyebilirsiniz
6. Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteyebilirsiniz
7. Düzeltme, silme veya yok etme taleplerinizin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteyebilirsiniz
8. İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda bu sonuca itiraz edebilirsiniz
9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız durumunda zararın giderilmesini talep edebilirsiniz.

NOW IS THE TIME TO MEET!

Contact us for experience-oriented solutions.
 

Fill in the form!
Call us! +90 212 274 47 49
Send an e-mail! [email protected]

FOLLOW US!


Exist Experiences.
 

Contact us to learn more about our 360-degree services in all areas that will add value to your brand; from activation to production, human resources to logistics.

 

Fulya Mahallesi Mevlüt Pehlivan Sk. NO:20 D:3 MECİDİYEKÖY - İSTANBUL

 

 

 GMAP

CAREER OPPORTUNITIES

We always welcome passionate people who are eager to take our projects one step higher. Fill out our application form to be a part of our team.

Online Application Form

İŞ TANIMI

 - Etkinlik Yönetimi, Road Show, Lansman gibi geniş katılımlı kurumsal organizasyonlar konusunda en az 3 yıl tecrübeli

- Planlama, bütçelendirme, üretim, operasyon ve raporlama süreçlerine hakim

- İyi derecede İngilizce bilen

- Etkinlik yönetiminin gerektirdiği analitik düşünme, detayları görebilme, ekip çalışmasına yatkınlık, iletişim ve koordinasyon becerilerine sahip

- MS Office programlarına hakim

- Seyahat engeli bulunmayan

- Aktif araç kullanabilen

- Etkinlik sektöründeki trendleri takip eden Etkinlik Yöneticileri arıyoruz.

APPLY NOW !

GENEL NİTELİKLER 

- Üniversitelerin Muhasebe, İşletme, İktisat veya ilgili bölümlerinden mezun olmuş, 

- 2 yıl ve üzeri deneyimi olan,

- Logo ve MS Office programlarını iyi derecede kullanabilen

- E-Fatura ve E-Arşiv uygulamalarına hakim,

- İyi derece Ön Muhasebe bilgisine vakıf, 

- Sonuç odaklı, takipçi ve dinamik kişiliğe sahip,

- İletişim ve problem çözme becerileri yüksek, analitik düşünceye sahip

İŞ TANIMI

•         Şirket muhasebe işlerinin yürütülmesi

•         Tüm alış - satış faturalarının takibi ve muhasebe kayıtlarının, muhasebe mevzuatına uygun olarak yapmak

•         Cari hesap mutabakatlarının yapılması

•         Günlük banka hareketlerinin işlenmesi ve talimatların takibi

•         Personel Özlük Dosyalarının oluşturulması ve takibi

APPLY NOW !